Akademik Çalışmalar ve ChatGPT


ChatGPT fırtısına kapılıp ben de kendimce birkaç deneme yaptım. Önce deneyimimden bahsedeyim.

Muhasebe kalitesi hakkında bir İngilizce makale yazmasını istedim. Dört paragraflık metini adım adım oluşturdu fakat içinde hiçbir atıf veya kaynakça yoktu. Atıfların nerede olduğunu sordum. Aynı metnin içine sadece bir çalışmaya atıf yaparak tekrar yazdı ve kaynakçayı oluşturdu. Sadece tek bir çalışmaya atıf yaptığını söylediğimde ise aynı metni birkaç atıfla yazıyordu… ki bağlantı koptu. Yine de sonuç inanılmaz; düzgün bir İngilizce ile yazılmış dört paragraflık bir giriş sadece birkaç dakika içinde yazılmıştı. Gereken kriterlerin tek tek belirtildiği komutla istenen sonuç bir adımda elde edilebilir.

O zaman işin akademi boyutunda iki tane sorun çıkıyor:

  1. Öğrencilerin kompozisyon/deneme/makale/proje değerlendirmelerinde öğretmenler özgünlüğü ve öğrenci tarafından yapıldığını nasıl test edecek?
  2. ChatGPT’yi akademik çalışmalarında kullananlar ona atıf yapacak mı? Ya da.. Yapay zekayı yazar listesine ekleyecek mi?

İkinci soru aslında bilimsel yazın için çok büyük önem arz ediyor. Çalışmada gölge yazar yoksa eser belirli bir görev dağılımı olmuştur. Genellikle analizi yapan ya birinci ya da sorumlu yazar olur. Sonrasında ise sıralama öncelikle yüke sonra da grubun kendi içinde anlaşması ile gerçekleşir. Makalelerdeki görevi çoğunlukla girişi veya literatür taramasını yazmak olan biri(leri)ne ihtiyaç kalmıyor ChatGPT’ten sonra. Daha az yazar demek teşviklerden düşen payın da artması demek.

Bir diğer sorun ise çalışmanın metin kısmını ChatGPT’ye yaptıranların bundan bahsetmemesi veya böyle bir kullanımın yaratacağı tepki. Makalede adı geçen yazarların, çalışmaya katkı sunduğu varsayılır. Yapay zeka kullanarak giriş veya literatür yazan birinin bunu belirtmemesi ChatGPT ile doğacak olan risklerden başka biri olarak karşımıza çıkıyor. Literatür taramasının ChatGPT ile yaptığını beyan eden bir yazarın ise kabul alabilme ihtimalinin, şimdilik, çok yüksek olmadığını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda akademik çalışmalarda teknolojik kullanımının boyutlarının araştırma ve etik teorilerine göre değerlendirilmesi gerekecek.

,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir