Yoksa siz hala “adet”lerin logaritmasını mı alıyorsunuz?


Bağımlı değişkeniniz adetse analizde farkında olmadan bir sorun yaşıyorsunuz.

Adet değişkenleri log ile dönüştürüyorsanız bir de üstüne sıfır olan değerler yüzünden bütün gözlemlerinize 1 ekliyorsunuz. En küçük kareler regresyon ile analiz mi ediyorsunuz?

Yapmayın.

Cohn, J. B., Liu, Z., & Wardlaw, M. I. (2022). Count (and count-like) data in finance. Journal of Financial Economics, 146(2), 529-551.

Jakub Mućk, Econometrics of Panel Data, Meeting # 7

O’Hara, R., & Kotze, J. (2010). Do not log-transform count data. Nature Precedings, 1-1.

,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir