Kategori: İstatistik

  • Yoksa siz hala “adet”lerin logaritmasını mı alıyorsunuz?

    Bağımlı değişkeniniz adetse analizde farkında olmadan bir sorun yaşıyorsunuz. Adet değişkenleri log ile dönüştürüyorsanız bir de üstüne sıfır olan değerler yüzünden bütün gözlemlerinize 1 ekliyorsunuz. En küçük kareler regresyon ile analiz mi ediyorsunuz? Yapmayın. Cohn, J. B., Liu, Z., & Wardlaw, M. I. (2022). Count (and count-like) data in finance. Journal of Financial Economics, 146(2),…

  • Panel veri meselelerine çözümler

    Diyelim ki bir grup finansal (yatırımlar, temettü ödemesi, varlık büyüklüğü, vb.) ve yönetimsel (sahiplik yapısı, yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim kurulu faaliyetleri, vb.) değişkenin şirketin nakit tutma davranışına etkisini analiz edeceksiniz. Nakit varlıkların bu yılki bakiyesi bir önceki yılın sonu ve yıl içindeki nakit akışlarına bağlı. Bazı finansal değişkenleriniz arasında da eşzamanlılık mevcut. Temettü ödemesi, finansal…