Categories
TFRS-BOBİ

KGK nerede yanlış yapıyor? Başlangıçta.

BOBİ ve Mikro FRS hazırlanırken KGK UFRS’yi kendine kaynak alıyor. Bunu yaparken de kendini “ilke temelli muhasebe standartları” hazırladığına inandırıyor. İşin tehlikeli boyutu da burada başlıyor zaten. “İlke temelli” teriminden ne anladığınız UFRS’yi nasıl kullanacağınızı anlatıyor. Misal UFRS hiç bahsetmiyor iç kontrolden. Ha keza kurumsal yönetime dair verdiği tavsiye de yok. Şirketin sahiplik yapısının yönetimine nasıl etki etmesi gerektiği konusunda da sessiz. Şirketin ürün reçetesini de anlatmıyor. Neden?

Çünkü bunların tamamiyle şirket tarafından yapıldığını varsayıyor. Yani Türkçesiyle, UFRS bir şirketin zaten iç kontrol sistemi olduğunu, bunun düzenli olarak test edilip güncellediğini varsayıyor. Şirketin büyüklüğüne ve ihtiyacına göre yetkilendirmelerin yapıldığını, tepe yönetimin bütün gücü elinde tutmadığını düşünüyor. Hem de sahiplik yapısına rağmen. Türkçesi, raporlama yapan işletme zaten kurumsal yönetimin gereklerini tamamlamıştır.

Bütün bu gereksinimleri göz ardı ettiğinizde yeterli olmayan bir muhasebe programı kullanan, evrakların muhasebeci ofisinde saklayan bir işletmede siz bu düzeni yürütebileceğinizi düşünmek de büyük bir hatadan öteye geçemiyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *