Categories
Akademik

Akademik dergileri "trollemek"

Bu aslında yeni bir haber değil. Ekim 2018’de kahkahalarla defalarca okudum. Dünyanın en önemli akademik dergileri bile aslında tarafsız değiller, konu bilim olsa bile.

Group Of Three Successfully Troll Academic Journals Into Publishing A Bunch Of Bogus Studies Like “Fat Bodybuilding” And “Feminist Geography”

What an Audacious Hoax Reveals About Academia

Elbette işin bir de karanlık yüzü var.

Retraction Watch

Categories
Akademik

Makale Yayımı

Sevgili dostum Murat Ocak ile yazdığımız “Do government-experienced auditors reduce audit quality?” başlıklı makalemiz Managerial Auditing Journal‘da (SSCI – Q3, ABDC – B) yayımlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına ait özet aşağıda sunulmuştur.

The main findings are consistent with conjecture. Government-experienced auditors do not enhance AQ. They are aggressive, and they complete audit work slowly and they cannot detect discretionary accruals effectively. Spending more time in a government agency makes them more aggressive and slow, and they do not detect earnings management practices. The Heckman estimation results regarding the variable of interest are also consistent with the main estimation results. In addition, the authors found in predicting government-experienced auditor choice that family firms, domestic firms and firms that reported losses (larger firms, older firms) are more (less) likely to choose government-experienced auditors.

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/MAJ-12-2017-1756

Categories
Fenerbahçe

Ne ilk hainliğinizdi ne de sonuncusu oldu

Türkiye’ye ve Fenerbahçe’ye yaptığınız hainliklerin cezası yeni başladı, daha bitmedi. Ağlayıp sızlanmanız da bir şey değiştirmeyecek. Arkasına sığındıklarınız da koruyamayacak sizi.

Categories
R

R'da Standart hataları şirket-yıl seviyesinde kümelemek

R/R-Studio’nun işletme sistemi fark etmeksizin kullanılabilmesi, paketlerle genişletilebilmesi ve tabii ki ücretsiz olması kullanımını cazip hale getiriyor. Ancak bu özellikler kullanımının çok kolay olduğu anlamına gelmiyor. Bazı programlarla sadece iki tıklamayla çözülebilecek bir model/test/analiz için kod(lar) yazmanız gerekebiliyor. Benzer bir durum Stata’yla karşılaştırdığınızda da geçerli. Doğrusal regresyonun sağlamlık testi için “robust” veya “vce” eklemeniz yeterliyken R/R-Studio bu işi paketlerle hallediyor.

Öncelikle kullancağımız verisetini tanımlayalım (plm paketi içerisindeki EmplUK)

install.packages(plm)

library(plm)

data(EmplUK)

Doğrusal regresyon modelimizi şirket ve yıl sabit olarak (kukla değişken kullanarak) çalıştıralım.

emplm<-lm(emp~wage+capital+output+factor(firm)+factor(year),data=EmplUK)

coeftest ve sandwich paketlerini kullanarak standart hataları firma-yıl olarak kümeleyeceğiz. Vektörün kayıt edilebilmesi için her iki paketin de library() fonksiyonu ile etkinleştirilmesi gerekiyor. İşlem verisetinin büyüklüğüne göre normalden uzun sürecektir.

emplm_SE<-coeftest(emplm,vcov=vcovHAC(emplm,type="HC0",cluster=c(EmplUK$firm,EmplUK$year)))

İşinize yaraması dileğiyle.