Kategoriler
Akademik Dünya

İkinci Yazar ChatGPT: LinkedIn Yorumları

Here’s a first: #ChatGPT included as a co-author on a peer-reviewed paper (editorial)

Kategoriler
Akademik Dünya Genel

İkinci Yazar: ChatGPT

12.01.2023 tarihinde LinkedIn’de kısa bir paylaşım yaptım

Can “ChatGPT” be contributed as a co-author on a paper?

(“ChatGPT” bir makaleye ortak yazar olarak katkıda bulunulabilir mi?)

Bugün ise bir iş arkadaşım bana Linkedin’den başka bir paylaşımı gönderdi

This is absolutely beyond my imagination and left me shell-shocked. ChatGPT appears as a co-author. https://lnkd.in/eHQFJQRK #chatgpt #aiwriting

Bu kesinlikle hayal gücümün ötesinde ve beni şok etti. ChatGPT ortak yazar olarak görünüyor.

Bahsi geçen eser bir başyazı, makale değil. Derginin sayfasında ChatGPT ikinci yazar olarak yer alıyor hatta kendisinin artık bir Scopus profili bile var. Şimdilik herhangi bir atıf gözükmüyor.

Başyazıya erişmek için tıklayınız

ChatGPT Scopus profiline erişmek için tıklayınız

Kategoriler
Akademik Dünya

Akademik Çalışmalar ve ChatGPT

ChatGPT fırtısına kapılıp ben de kendimce birkaç deneme yaptım. Önce deneyimimden bahsedeyim.

Muhasebe kalitesi hakkında bir İngilizce makale yazmasını istedim. Dört paragraflık metini adım adım oluşturdu fakat içinde hiçbir atıf veya kaynakça yoktu. Atıfların nerede olduğunu sordum. Aynı metnin içine sadece bir çalışmaya atıf yaparak tekrar yazdı ve kaynakçayı oluşturdu. Sadece tek bir çalışmaya atıf yaptığını söylediğimde ise aynı metni birkaç atıfla yazıyordu… ki bağlantı koptu. Yine de sonuç inanılmaz; düzgün bir İngilizce ile yazılmış dört paragraflık bir giriş sadece birkaç dakika içinde yazılmıştı. Gereken kriterlerin tek tek belirtildiği komutla istenen sonuç bir adımda elde edilebilir.

O zaman işin akademi boyutunda iki tane sorun çıkıyor:

  1. Öğrencilerin kompozisyon/deneme/makale/proje değerlendirmelerinde öğretmenler özgünlüğü ve öğrenci tarafından yapıldığını nasıl test edecek?
  2. ChatGPT’yi akademik çalışmalarında kullananlar ona atıf yapacak mı? Ya da.. Yapay zekayı yazar listesine ekleyecek mi?

İkinci soru aslında bilimsel yazın için çok büyük önem arz ediyor. Çalışmada gölge yazar yoksa eser belirli bir görev dağılımı olmuştur. Genellikle analizi yapan ya birinci ya da sorumlu yazar olur. Sonrasında ise sıralama öncelikle yüke sonra da grubun kendi içinde anlaşması ile gerçekleşir. Makalelerdeki görevi çoğunlukla girişi veya literatür taramasını yazmak olan biri(leri)ne ihtiyaç kalmıyor ChatGPT’ten sonra. Daha az yazar demek teşviklerden düşen payın da artması demek.

Bir diğer sorun ise çalışmanın metin kısmını ChatGPT’ye yaptıranların bundan bahsetmemesi veya böyle bir kullanımın yaratacağı tepki. Makalede adı geçen yazarların, çalışmaya katkı sunduğu varsayılır. Yapay zeka kullanarak giriş veya literatür yazan birinin bunu belirtmemesi ChatGPT ile doğacak olan risklerden başka biri olarak karşımıza çıkıyor. Literatür taramasının ChatGPT ile yaptığını beyan eden bir yazarın ise kabul alabilme ihtimalinin, şimdilik, çok yüksek olmadığını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda akademik çalışmalarda teknolojik kullanımının boyutlarının araştırma ve etik teorilerine göre değerlendirilmesi gerekecek.

Kategoriler
Dünya

Her makalem var diyene tuzlukla koşmak

Bunun iki farklı gerçekleşmiş hali vardır akademide

  1. SSCI/ESCI/Scopus endeksli makalelerde sürekli üçüncü ve sonraki yazar olmak ve asla bir makalenin esas işini yüklenmemiş olanlar
  2. Kendi alanında olmayan makalelerde bile adının geçmesini sağlamak. Muhasebe profesörü olup tıp makalesinde yer almak gibi.
Kategoriler
Dünya

Akademiye dair dertler

Bir öğretim elemanı düşünün, çalıştığı kurumun web sayfasındaki özgeçmişinde yanıltıcı bilgi veriyor olsun. SSCI’da endeksli olarak gösterdiği derginin hiçbir endekste yer almaması.

Akademik yazım dilini bilmeyen ve regresyondan bi haber editör ve onun atadığı hakemlere işi anlatamamak.

Unvanına güvenip ahkam kesen, anlattıkları her şeyin yanlış ya da Vikipedi (yanlışa yakın) olduğu insanları sadece kahkahalar ile izlemek.

Kategoriler
Dünya

Hakemlere hizmet görevimizdir

Bazen an geliyor diyorum ki “herhalde bu hakem beni kendisini meşhur etmek bu çalışmayı yaptığımı sanıyor” yoksa bir insan niye hep aynı şahsın makalesini tavsiye eder?

Kategoriler
Dünya

Erişime Açık Makale

How does size affect capital expenditures? Evidence from Borsa Istanbul

Can, G., Günay, S. & Ocak, M. How does size affect capital expenditures? Evidence from Borsa Istanbul. SN Bus Econ 1, 21 (2021). https://doi.org/10.1007/s43546-020-00021-w

https://link.springer.com/article/10.1007/s43546-020-00021-w

Kategoriler
Dünya

Erişime Açık Makale

Do Life-Cycles Affect Financial Reporting Quality? Evidence from Emerging Market, Gökberk Can, Cogent Business & Management (2020), 7: 1854147.

https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/23311975.2020.1854147

Kategoriler
Dünya

Olmayan ilişkiyi ankete dökmek

Bağımsız denetim piyasasının olmadığı şehrin Borsa İstanbul’daki bağımsız denetim kalitesine etkisi. Ayrıca meslek mensuplarının denetim kalitesi algısı. Bunun üzerine yapılmış birçok çalışma var.

Yayımlanmış hem de. Her zaman olduğu hakem sürecinden taş çatlasa 1 ayda geçmiş.

TÜRMOB’a kayıtlı meslek mensuplarının binde kaçı "Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşları" denetliyor, bunu bile sormadan "bizim memlekette denetim kalitesi algısı" diye makale yazmaya gerek var mı gerçekten?

Kategoriler
Dünya

Bilgiye ulaşmak lüks müdür?

Dr. Holly Witteman’ın attığı tweet.

Bilim özünde insanlığın gelişimine yardım ettiğini varsayar. Uzaktan ninni gibi gelen bu tınının hiçbir gerçekliği yoktur. Üniversitelerin yaşadığı sorunun sebebini ulusal ölçekte arayanlar olacaktır ancak esas sebep kurumsal (üniversite yönetiminin bizzati kendisi) yapıdan. “SSCI, Scopus yayın yapın” diyen bir dekanın oralara girmiş bir çalışması yoksa siz ona fakülte dergisinde makale basmakla bir olmadığı ile anlatamazsınız bunu.

Uluslararası alanda kabul gören bir makale basmak için veriye ve literatüre erişimlere ihtiyacınız var. İster akademisyen olun ister lisansüstü öğrencisi, bunu size üniversite sağlayacak. İkincil desteklerin (yazım düzeltme desteği, iyi dergi ödülü) varlığı bile basım sürecinin başarısına etki etmez. Gerisi (İngilizce bilgisi, ekonometri yetkinliği) tamamiyle sizde.

İşin içinde yayımcı boyutu da var. Cinsiyet çalışmaları son derece popüler. Yeter ki beyaz erkeklerin varlığı kötülensin, koşa koşa basarlar (I). Gelişmiş piyasaları inceleyen bir çalışmayı anlı şanlı bir profesör göndermişse çok zorlamadan alırlar (I,II,III) dergiye.