Vaka3 – Ticari Mal ve Hizmet Satışı

Duman A.Ş. maliyeti 18.000 ₺ olan ticari malı 1 Mart 2019 tarihinde 24.000 ₺ karşılığında satmıştır. Müşteri işletmeyle yapılan sözleşme gereği 10 ay boyunca toplam 6.000 ₺ değerinde düzenli bakım hizmeti sağlayacaktır. İşleme ait KDV oranı %18’dir. Toplam sözleşme bedeli üstünden 2.000 ₺ indirim yapılmıştır. İşlem sözleşmesi gereği:

  • Net işlem bedeli nakit olarak tahsil edilmiştir.
  • Malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri müşteriye devredilmiştir
  • Duman A.Ş’nin satılan mallar üzerinde yönetim etkinliğini yoktur
  • İşleme bütün taşıma bedelleri müşteri işletmeye aittir.

2019 02 10 – Hizmet Satış Örneği

Kayıtlara ilişkin aşağıdaki açıklamaları yapmak lazım:

  1. Brüt satış bedeli içinde ticari mal satışının payı yüzde 75, hizmet bedeli yüzde 25’tir.
  2. Aynı oran-orantı indirim sonrası da kullanılmalıdır.
  3. Toplam hizmet bedeli olan 5.400 ₺ eşit paylarla ay sonunda hasılat olarak tanınacaktır.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.