Categories
Akademik

Alıntı Manipülasyonu

Anonim hakemliğin ne kadar iyi çalıştığı tartışmaya açık. Bu yüzden dergilerin etki faktörünün hakem raporlarının şeffaflığı ve kalitesi ile de değerlendirilmesi tartışılıyor. Aşağıda verdiğim haberler “Bal tutan parmağını yalar”ın akademide nasıl uygulandığını anlatıyor. Hakemlik yaptığı makalelerde kendi çalışmalarının yer almasını sağlayanlar her zaman oldu. Hakem raporlarının şeffaflaşması haksız yere atıf yapılmasını sağlayanların daha kolay tespit edilmesini sağlayacak.

İlk haberde bahsi geçen Kuo-Chen Chou‘ya yapılmış yaklaşık 58.000 (Google Scholar’da 71.000) atıf var. Profesörün kendi atıf yaptırması akıl almaz boyutlarda.

Highly cited researcher banned from journal board for citation abuse

Elsevier investigates hundreds of peer reviewers for manipulating citations

Categories
Akademik

Rekabetten kaçanlar hakkında

Uluslararası alanda kimseyle yarışmaya niyetleri yoktur.

Onlar kendi ofislerinin kralıdır.

Yazdıklarındaki bilimsel hataları görmezler.

Biri göstersin de istemezler.

Onlar yazdıysa hiçbir yere takılmaz basılır.

Bildiri yazdılarsa konferans takvimini beklemeksizin kabulden haberleri olur.

Uluslararası literatürdeki gelişmeleri takip etmek gibi dertleri yoktur.

Kim okuyacak o ekonometri dolu, konusunu bile anlamadıkları çalışmaları?

Categories
Genel

Do Life Cycles Affect Financial Reporting Quality? Evidence from Emerging Market

My new working paper is open to your comments.

Researchgate / SSRN

Purpose – This paper aims to present the effect of the life cycle on financial reporting quality (FRQ). Discretionary accruals, small profits, and audit aggressiveness test the FRQ from different approaches. Recent studies focused on a single measure of FRQ with discretionary accruals (Hribar & Yehuda, 2015), tax avoidance (Hasan, Al-Hadi, Taylor, & Richardson, 2016; Mangoting & Onggara, 2019), small profits (Nagar & Sen, 2017), and accounting conservatism (Abdullah & Mohd-Saleh, 2014; Hansen, Hong, & Park, 2018; Park & Chen, 2006). There is no attention paid to the audit aggressiveness.

Design/methodology/approach – We used Borsa Istanbul listed companies between the years 2008 and 2017 for the research question. The sample comprises 1,802 observations, 217 companies, and 10 years. We estimated the life stages with Dickinson’s (2011) cash flow patterns for each observation. Following Hansen et al. (2018), we assigned values of 0, 0.25, 0.5, 0.75, and 1 for introduction, growth, mature, shake-out, and decline, respectively. We used discretionary accruals, small profits, and audit aggressiveness.

Findings – The findings of small profits and discretionary accruals are consistent with conjecture. Discretionary accruals and small profits decrease as the companies move forward in their life cycles. On the other hand, audit aggressiveness increases when the firms grow further in their life cycles. Considering the Turkish financial reporting framework, we also divided the listing duration for each year into quintiles to assign the life cycle to each observation. According to robustness tests, audit aggressiveness reduces with increased listing duration. We observed a negative coefficient but insignificant for the other dependent variables.

Research limitations/implications – This study has some limitations. We did not use any audit or governance based variables. We did not use a third measure to estimate a life cycle for each observation. Earnings quality was calculated using only discretionary accruals. We did not utilize any real activities manipulation models as a proxy of FRQ or its effect on the small profits. Our findings may not be generalized to developed and other emerging countries as Turkey shows a unique picture in terms of political and economic structure.

Practical implications – The findings provide an insight into the effect of life cycle stages on FRQ. Our results showed that the introduction and decline stages negatively affect FRQ. Our results also showed that Turkish companies’ audit aggressiveness decreases with increased listing duration.

Categories
Geek

Koleksiyonerler için Brexit

Banknot ve pul koleksiyonlarımı uzun zamandır güncelleyememiş olsam da koleksiyonerlik eğlenceli bir hobi. Brexit sayesinde yeni koleksiyonlar çıkıyor piyasaya. Avrupa siyasi tarihinin en önemli olaylarından biri olan Brexit’i koleksiyonlarına eklemek isteyenler için çeşitli seçenekler var.

Avusturya Posta Hizmeti’nden koleksiyonuma eklemem gereken bir parça olmuş 👍

Special Delivery From Austria: Brexit Trolling, First Class

Kraliyet Darphanesi Brexit şerefine hatıra sikkesi çıkardı. Farklı seçenekleri ile Darphanenin sitesinde mevcut. (Tüm uluslarla barış, refah ve dostluk, 31 Ocak 2020)

Withdrawal from the European Union 2020 UK 50p Coin

Tarihsel olaylara özel Euro hazırlayan  Euro Special Note Şirketi de herhangi bir parasal değeri olmayan banknotu piyasaya sürdü. (Doğru yöndeyse değişimde yanlış bir şey yoktur, Winston Churchill)

Euro Special Note Brexit
Euro Special Note Launches a New Collectible Note to Commemorate Brexit
Categories
Yazılım

Linkedin'de Excel talep etmeye devam

Linkedin’de bir ara en sık karşılaştığım paylaşımların başında geliyordu bedavadan Excel dağıtımları. Kim olduğunu bile doğru düzgün bilmediğiniz birinin hazırladığı makrolarla dolu Excel dosyasına sahip olmak için herkes eposta adresini paylaşırdı. Eskisi kadar gözüme çarpmıyor artık ama yine de niyetin iyi olduğu görüşünde değilim.

Microsoft Güvenlik İstihbartı (MSG) birimi Rus hacker grubu Dudear’in (TA505, Evil Corp) kısa bir sessizliğin ardından tekrar faaliyete geçtiğini belirtti. Epostaya eklenmiş olan HTML eki, makro yüklü Excel dosyası indiriyor ve çalıştırıldığında verilerin aktarımını yapıyor. MSG’ye göre Dudear ilk defa HTML yönlendirmesi yapıyor ve taktiklerindeki değişikliklere rağmen hala bilgi çalma amaçlı Trojan GraceWire’ı kullanıyor. (Kaynak: MSG)

Peki bu riskten korunmanın temel çözümü ne? Kimin hazırladığını bilmediğiniz Excel dosyalarını açmamak.

Microsoft Issues Excel Security Alert As $100 Million ‘Evil Corp’ Campaign Evolves

Categories
Geek

F9 mu LOTR mi?

Fantastik filmler kuşağında bugün Fast and Furious serisinin son filmi olan F9’u inceliyoruz. Önceleri modifiye arabaların yarışı olarak başlayan seri artık kendini Yüzüklerin Efendisine rakip görür oldu. Bunun fragmanın başka bir izahı yok.

Categories
Geek

Rise of Empires: Ottoman

Rise of Empires: Ottoman
Resmi Fragman

İstanbul’un fethi gibi tarihin seyrini değiştiren bir olayı başarısız iki çalışmayla (film [burnu güzel bir Osmanlı padişah ile hiçbir kaynakta bulmayan bir kahraman] ve dizi) canlandırılmasının ardından böyle bir esere gerçekten ihtiyaç vardı.

Categories
Diğer

🇹🇷Bağış yapmak isteyenlere🇹🇷

Yaşadığımız acılar azalmayacak.
İnsanlar kaybettiklerini asla unutmayacak.
Onlara en zor anlarında el uzatanları asla unutmayacakları gibi.
Ki kurtarıcılarının hiçbir beklentisi yokken.

Elazığ Depremi İnsani Yardım

Arama Kurtarma Derneği

Categories
Diğer

Kobe Bryant

Okuyup da inanmak istemediğimiz haberlerden biri

Categories
Blokzincir

Kriptovarlık Muhasebesi. Neredeyiz?

Elimizdeki mevcut değerler bütünüyle ona hiç uymayan bir kavramı tanımlayıp finansal tablolara yerleştirmeye çalışıyoruz. Uluslararası Muhasebe Standart Kurulunun Yorum Komitesinin iç raporlarını ve muhasebe şirketlerinin görüşlerini okuyorum, haliyle birbirinden çok farklı fikirleri okumamış oluyorsunuz. Muhasebe akademik yazını da olayı aynı pencereden alıyor. Özetlemek gerekirse kriptovarlıkların iki şekilde muhasebeleştirilebileceği görüşü hakim. Blokzincir teknolojisiyle gelen kriptovarlıkların yapısı da bu tanımların dışına çıkıyor.

Nakit veya finansal varlık: Kriptoparalar gerçek anlamda bir nakit değil çünkü merkezi bir otorite tarafından basılmıyor. Merkez Bankalarının veya IMF’nin tanımlarına da uymuyor. Ürün-hizmet fiyatları kriptopara kuruyla da sabitlenmiş olmadığı gibi ödeme amaçlı kullanılsa da kriptopara kuru üstünden bakiyelerin takibinin yapılması çok sık rastlanan bir durum değil. Finansal varlık olarak da değerlendirilmemesinin esas sebebi ise UMS 32’deki finansal varlık tanımına uymaması. Bütün bu farklılıkları göze alan Yorum Komitesi, kriptovarlıkların nakit, nakit benzeri veya finansal olarak muhasebeleştirilmesini reddediyor.

Stok: Faaliyeti gereğince kriptoparayı satmak için elinde tutan tutan bir işletme (örn: aracı kuruluş) için stok olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor (UMS 2). Bu standarda göre kriptovarlıkları muhasebeleştiren işletme, bu varlıkları maliyet değeri ile net gerçekleşebilir değerin düşük olanı üzerinden ölçecek.

Maddi Olmayan Varlık: Fiziki yapısının olmaması, nakdi bir değerinin olması ve işletme kontrolünde olması sebebiyle maddi olmayan duran varlık tanımına uyuyor. Hatta Yorum Komitesinin iç raporlarının yazımından, maddi olmayan varlık yaklaşımına yakın olduklarını anlayabilirsiniz.

Buraya kadar okuduklarınız, Eylül 2018 ve Mart 2019 toplantılarından derlenmiş 4A ve 4C numaralı iç raporlardan geliyor. 4C raporunda dikkat çeken esas konu, “alacak” kaydının ne olacağı. Mevcut muhasebe ilkelerine göre bir varlık geçmişteki olayların sonucunda oluşur. Kriptovarlıklar bir grup algoritmanın sonunda oluşuyor fakat bunun için herhangi bir kaynağı dönüştürmeye ihtiyacı yok (Süt > Yoğurt, Dana > Et Ürünleri, İnsan > Yazılım). Muhasebe derslerinin klasiği olan borç-alacak ve muhasebe eşitliklerini sağlayacak bir kaynak hesabına ihtiyaç duyuluyor haliyle. Haziran ve Kasım 2019 tarihli toplantılarının notlarında işler değişmeye başlıyor.

Haziran (12) ve Kasım (12J) notlarında ise Yorum Komitesi görüş talep ettiği konularda kişi ve kurumlardan gelen mektupları destek verdikleri görüşlere göre paylaşıyor. Bir önceki raporda şüpheli yaklaştığı konularda (kriptopara kuruyla fiyatların belirlenmemesi, bakiyelerin takibinde kullanılmaması, sadece ödeme aracı olarak yeterli olmaması) gelen cevaplardan sonra yaklaşımını değiştirmişe benziyor. Kriptovarlıklar için standart hazırlanmasına gerek olduğu düşünenler olduğu gibi nakit varlığı tanımı değişsin diyenler de var.

Bu kadar uzun uzadıysa tartışırken halka açık ve UFRS’ye göre finansal raporlama yapan kaç şirketin finansal tablosunda kriptovarlık kullanımı gözlenmiş? 37. Bu şirketlerin 18’i (%69) “gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan varlık” olarak muhasebeleştirmiş. Geri kalan şirketler maddi olmayan varlık veya stok olarak sınıflandırmış. Ayrıca sekiz şirket de jeton ihracı yapmış. Görüş aldıkları bazı muhasebe şirketleri UFRS’ye göre raporlama yapıp jeton ihraç şirket sayısının az olduğunu ve kaynağın ihraç türüne göre özsermaye, finansal yükümlülük, finansal olmayan yükümlülük veya hasılat/kâr olarak muhasebeleştirildiğini belirtiyor.

Geldiğimiz nokta itibariyle kriptovarlıklar UFRS gündemine gitgide daha fazla giriyor. Alışageldiğimiz tanımların, kavramların değişime açık olması gerçeğini de kabullenmemiz gerekiyor. Kriptovarlıklar yüzünden bilançoların, hesapların tekrar sınıflandırılması, raporlama içeriğinin daha kapsamlı hale gelmesi bile söz konusu olabilir. Raporların kronolojik içeriği bize gösteriyor ki 2020 kriptovarlıkların muhasebe, finans, hukuk ve ekonomi dünyalarında yaratacağı etkilerinin daha da artacağını gösteriyor.